Kedy vyhľadať pohotovosť - volajte 155

Ide o stručný súpis akútnych alebo život ohrozujúcich stavov, na ktoré chceme upozorniť pacientov s cieľom nasmerovať to nejurgentnějšie na pohotovosť, aby nedošlo k omeškaniu v ošetrení čakaním na odpoveď lekára v poradni. Najväčší obozretnosť je treba u detí.